Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

FLC chậm nộp báo cáo tài chính vì 'chưa tìm được đơn vị kiểm toán'

27/05/2022 11:44

Việc chậm nộp báo cáo tài chính, dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, theo FLC là do chưa tìm được đơn vị kiểm toán.

Theo công văn vừa gửi Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, FLC cho biết chưa thể nộp và công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo đúng quy định do chưa tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp.

"Hiện nay, FLC vẫn đang gấp rút tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới trong danh sách các được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2021", doanh nghiệp này thông tin.

Tập đoàn FLC ban đầu lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Tuy nhiên, hôm 30/3, đơn vị này đã bị Ủy ban Chứng khoán đình chỉ tư cách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Hôm 25/5, 3 cổ phiếu "nhóm FLC" gồm FLC, ROS, HAI bị đưa từ diện "kiểm soát" sang "hạn chế giao dịch" từ ngày 1/6 do quá 45 ngày chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Theo đó, các mã này chỉ được giao dịch vào phiên chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Hôm qua, Ủy ban Chứng khoán cũng đình chỉ tư cách công ty kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) từ 19/5 đến 31/12. Đây là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa - đơn vị thành viên Tân Hoàng Minh, sở hữu thông qua Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thanh. Phú Thanh là cổ đông lớn duy nhất, nắm hơn 96% vốn tại Tổng Bách Hóa.

Theo Ủy ban Chứng khoán, báo cáo tài chính năm ngoái của Tổng Bách Hóa không đạt yêu cầu. Điều này do công ty kiểm toán chưa thực hiện đầy đủ thủ tục và chưa thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2021. Công ty Tổng Bách Hóa được yêu cầu phải thực hiện kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng quy định.

Theo, Bộ Tài chính, một số đơn vị đưa ý kiến chưa phù hợp với chuẩn mực kiểm toán, làm ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính. Do đó, thời gian qua, cơ quan này yêu cầu rà soát lại hoạt động kiểm toán.

Anh Tú