Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Long An chặn dự án bất động sản “cầm đèn chạy trước ô tô”

Trước tình trạng một số chủ đầu tư dự án Bất động sản không tuân thủ quy định pháp luật, huy động vốn trái phép, cò đất quảng cáo sai sự thật, tung tin thổi giá gây sốt ảo… UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo nhiều cơ quan, ban ngành trong tỉnh cùng phối hợp để ngăn chặn, xử lý nghiêm, đảm bảo thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.