Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Công ty của ca sĩ Khánh Phương "kẹt hàng" ở Sông Đà 1.01

Công ty CP Đầu tư Nam Nhật Khang do ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) làm Chủ tịch HĐQT vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu SJC của Công ty CP Sông Đà 1.01.