Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Phân bón Max One - Nhận diện mới, tầm cao mới

Logo và nhận diện mới lấy cảm hứng từ bàn tay mang ý nghĩa gần gũi, quen thuộc, dễ nhận biết với nhà nông, cùng chung tay kiến tạo cuộc sống sung túc cho nhà nông hơn.