Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Kinh doanh gặp khó, lợi nhuận của Gelex sa sút trong Quý I

13/05/2023 09:22

Tập đoàn Gelex cho biết, lợi nhuận giảm sâu trong quý I là do nhiều lý do, lĩnh vực thiết bị điện, vật liệu xây dựng, bất động sản gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ. Để hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2023, Tập đoàn này còn rất nhiều việc phải làm.

Kế hoạch tham vọng

Ngày 26/4/2023, Tập đoàn Gelex đã tổ chức họp ĐHĐCĐ. Tại Đại hội, lãnh đạo Tập đoàn GELEX cho biết, năm 2022, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, GELEX đã triển khai các chiến lược quan trọng nhằm tập trung giữ vững sự ổn định sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong hệ thống, tập trung quản trị rủi ro, tăng cường sức mạnh nội lực. “Nhờ vậy, năm 2022, mặc dù tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng bởi yếu tố chung của các biến động thị trường, hệ thống GELEX đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận”, đại diện GELEX nhấn mạnh.

Năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của GELEX đạt 32.089 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 12% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất đạt 2.081 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2021.

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của GELEX tại 31/12/2022 biến động theo chiều hướng tăng tỷ trọng tài sản và nguồn vốn dài hạn đồng thời đảm bảo cân đối trong ngắn hạn, các chỉ số tài chính hợp nhất quan trọng về tình hình thanh khoản và quản lý nợ vay của GELEX đều nằm trong ngưỡng an toàn và trong xu thế dịch chuyển tích cực.

Tại Đại hội, lãnh đạo GELEX đã cho biết định hướng phát triển năm 2023 là tiếp tục đầu tư theo chiều sâu ở mảng sản xuất công nghiệp và triển khai nhiều dự án trọng điểm, đặc biệt là bất động sản khu công nghiệp và bất động sản công nghiệp.

GELEX định hướng các đơn vị thành viên trong hệ thống tiếp tục củng cố và tăng trưởng thị phần tại thị trường trong nước với các mặt hàng chiến lược, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm mảng thiết bị điện, vật liệu xây dựng ra thị trường quốc tế.

Đặc biệt, năm 2022, sản phẩm Vasta Stone ra đời, là thương hiệu đá nung kết cao cấp đầu tiên tại châu Á Thái Bình Dương, sở hữu dây chuyền hiện đại nhất thế giới SACMI Continua+ nhập khẩu từ Ý. Vasta Stone tự tin trở thành thương hiệu dẫn dắt ngành vật liệu xây dựng Việt Nam bắt kịp xu thế quốc tế.

Bước vào năm 2023, Tập đoàn Gelex đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 37.457 tỷ đồng và 1.272 tỷ đồng.

Gặp khó từ Quý I

Tháo báo cáo tài chính vừa được công bố, tại ngày 31/3/2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn Gelex đạt 6.437,8 tỷ đồng, giảm đến hơn 2.240 tỷ đồng tương đương mức giảm 26% so với cùng kỳ.

Đối với doanh thu từ hoạt động tài chính chỉ mang về cho Tập đoàn Gelex 79,2 tỷ đồng, so với năm 2022 đạt mức 245 tỷ đồng thì giảm đến 68% cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế là 143,8 tỷ đồng và sau thuế là 34,3 tỷ đồng, tương ứng giảm lần lượt so với quý I/2022 là 84% và 95%. Đáng chú ý, lợi nhuận ròng của công ty mẹ âm đến 92,3 tỷ đồng.

Lãi vay trong quý vẫn ở mức cao 343,8 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn 146 tỷ đồng, giảm đến 84% so với cùng kỳ.

Kinh doanh gặp khó, lợi nhuận của Gelex sa sút trong Quý I

Theo giải trình của Tập đoàn Gelex, lợi nhuận giảm sâu là do lĩnh vực thiết bị điện, vật liệu xây dựng, bất động sản gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động tài chính cũng giảm mạnh do doanh thu giảm còn chi phí tăng.

Kết thúc quý I/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Gelex là 52.618,6 tỷ đồng, nợ vay lên đến hơn 18.300 tỷ đồng sau khi tăng gần 1.500 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, nợ vay dài hạn lên đến gần 9.950 tỷ đồng mà phần lớn là vay ngân hàng (7.721 tỷ đồng) và nợ trái phiếu (1.919 tỷ đồng). Nợ ngắn hạn chủ yếu là vay ngân hàng và khoản nợ dài hạn đến hạn trả trong đó có gần 918 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong vòng một năm tới.

 

Kinh doanh gặp khó, lợi nhuận của Gelex sa sút trong Quý I
Giải trình của công ty GELEX về việc lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kì năm trước

Kết thúc quý I, Tập đoàn này mới đạt doanh thu thuần là 6.410 tỷ đồng, chỉ đạt 17% cả năm và lợi nhuận trước thuế mới đạt 11% kế hoạch kinh doanh năm 2023.

 

Ngọc Lan
Bạn đang đọc bài viết "Kinh doanh gặp khó, lợi nhuận của Gelex sa sút trong Quý I" tại chuyên mục Thị trường.