Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng hé mở những “sợi dây” liên kết tại Tập đoàn Tiến Phước

Lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng được Đầu tư TPI hút về trong năm 2021 đã hé mở một phần mối dây liên kết các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Tiến Phước.