Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Lâm Đồng: Công ty Thành Luân đề xuất Dự án khai thác cát xây dựng... trên đất rừng

12/09/2022 13:23

Việc khai thác cát ở lòng suối Đạ Tẻh, xã Lộc Bảo và Lộc Bắc sẽ gây sạt lở bờ suối, ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có nằm sát hai bên bờ suối tại khu vực.


Mới đây, ngày 25/8, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng lấy ý kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất thực hiện Dự án khai thác cát xây dựng tại suối Đạ Tẻh thuộc xã Lộc Bảo và Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm của Công ty TNHH Thành Luân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã từng có ý kiến về đề xuất thực hiện dự án này vào ngày 19/11/2021.

Theo đó, Dự án khai thác cát xây dựng tại suối Đạ Tẻh thuộc một phần tiểu khu 401, 413, 414 nằm trong địa giới hành chính xã Lộc Bắc, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Diện tích dự kiến sử dụng là 2,5589 ha.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, căn cứ Bản đồ kèm theo Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 8/3/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh bổ sung khoản 3, Điều 1, Quyết định số 2016/QÐUBND ngày 9/10/2018 về việc phê duyệt kết quả điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030, thì khu vực đề nghị thực hiện Dự án khai thác cát xây dựng của Công ty TNHH Thành Luân là đất quy hoạch lâm nghiệp thuộc đối tượng rừng sản xuất (khoảng 2,3 ha) và đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp (khoảng 0,2589 ha).

Căn cứ Quyết định số 985/QÐ-UBND ngày 6/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh phạm vi, ranh giới, diện tích đất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng giao Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý, thì khu vực đề nghị thực hiện Dự án khai thác cát xây dựng của Công ty TNHH Thành Luân hiện do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý (khoảng 2,3 ha) và UBND huyện Bảo Lâm quản lý (khoảng 0,2589 ha).

Đối chiếu bản đồ hiện trạng kiểm kê rừng năm 2014 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 28/01/2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy, khu vực đề nghị thực hiện Dự án khai thác cát xây dựng của Công ty TNHH Thành Luân có hiện trạng đất có rừng tự nhiên khoảng 0,0988 ha (gồm các trạng thái: TXN, TXB, HG1); đất chưa có rừng khoảng 2,4601 ha.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, khu vực đề nghị thực hiện Dự án khai thác cát xây dựng tại suối Đạ Tẻh thuộc xã Lộc Bảo và Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm của Công ty TNHH Thành Luân có 2,3 ha đất quy hoạch lâm nghiệp đối tượng rừng sản xuất, khi triển khai dự án sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu 3 loại rừng đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định 503/QĐ-UBND ngày 8/3/2021 và ảnh hưởng đến 0,0988 ha diện tích rừng tự nhiên, không phù hợp với Luật Lâm nghiệp và các quy định khác có liên quan.

Việc khai thác cát ở lòng suối Đạ Tẻh, xã Lộc Bảo và Lộc Bắc sẽ gây sạt lở bờ suối làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có nằm sát hai bên bờ suối tại khu vực.

Nhiệt Băng