Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

FLC chậm nộp báo cáo tài chính vì 'chưa tìm được đơn vị kiểm toán'

Việc chậm nộp báo cáo tài chính, dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, theo FLC là do chưa tìm được đơn vị kiểm toán.