Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Bầu Thụy muốn thoái hết vốn khỏi Thaiholdings

Nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, ông Nguyễn Đức Thụy đăng ký bán toàn bộ hơn 87 triệu cổ phiếu THD trong tháng 6, với giá trị thị trường hiện tại hơn 5.000 tỷ đồng.