Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Phát hiện hàng trăm cửa hàng xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động

Từ ngày 28/1-21/2/2022, qua 16.000 lượt kiểm tra, giám sát của lực lượng quản lý thị trường cho thấy, hàng trăm cửa hàng xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động với nhiều lý do.